Nieuws

We willen bij de installatie van hybride warmtepompen onderzoeken hoe prestatiegarantie aan de  consument mogelijk is

Aug 31, 2023

Vanuit de overheid is er de vraag of fabrikanten en installateurs van hybride warmtepompen prestatiegaranties kunnen bieden aan eindgebruikers.

Dit is een complexe opgave die veel onderzoek en analyse vergt.


TDI wil de komende tijd samen met fabrikanten, wetenschappers, installateurs en gebruikers uitzoeken hoe het beste resultaat voor de eindklant kan worden bereikt, terwijl de installatie ook optimaal uitvoerbaar is voor installatiebedrijven.


"Fabrikanten spannen zich in om een optimaal functioneren van hun warmtepompen te garanderen. Dat is één belangrijk aspect”,

stelt Richard Verbree, voorzitter van TDI.

“Tegelijkertijd is er in de bestaande gebouwde omgeving sprake van een infrastructuur die in het verleden is aangelegd."

De staat van deze bestaande installatie kan invloed hebben op de prestatie van nieuwe warmtepompen net als de manier van aansluiten en inregelen van de nieuwe installatie.

” Maar ook het gebruikersgedrag kan een rol spelen. Hierop is weinig invloed uit te oefenen, wat zorgt voor een extra dimensie. Kortom, prestatiegaranties bieden klinkt misschien eenvoudig, maar in de praktijk blijkt dit nog behoorlijk complex.”


TDI wil daarom de komende tijd de mogelijkheden verkennen.

Verbree: “Het is nodig om data te verzamelen om analyses op te doen.

Welke processen of onderdelen kunnen we aanpakken die leiden tot verbetering? Kunnen we met bepaalde inspanningen een prestatiegarantie geven?

Biedt datamonitoring al voldoende inzicht in het behaalde rendement en dus de prestaties?

We willen samen met installatiebedrijven, fabrikanten, NVI-GO, consumenten, wetenschap en de overheid antwoorden vinden op deze vragen.”


Alles begint met datamonitoring.

“Welke data zijn beschikbaar en op welke manier zijn die te analyseren?

Daarnaast is het belangrijk in kaart te brengen om welk type installatie het gaat, hoe het afgiftesysteem eruitziet, of er aandacht is voor waterzijdig inregelen, enzovoort.

Ons idee is om gaandeweg een workflow op te zetten die aangeeft hoe we met kwalitatieve warmtepompen het beste resultaat voor de eindklant kunnen bereiken terwijl de installatie optimaal is uit te voeren door installateurs.”


Een belangrijk aspect is de uitvoerbaarheid in relatie tot het eigendom van de monitoringsdata en privacy van gebruikers.

“Juridisch moet het kloppen en in een vorm gegoten worden die op te schalen is.”


Pilotproject

Op 28 augustus opende Remeha haar nieuw fabriek in Apeldoorn.

Jaarlijks zullen hier 140.000 hybride warmtepompen (Elga Ace) van de band rollen. De officiële opening betekende ook het startschot van een pilotproject ‘Prestatiegarantie hybride warmtepompen’ in Apeldoorn.


De gemeente heeft als doel vóór 2030 10.000 warmtepompen te hebben geïnstalleerd. In de aanloop van deze ambitie ondertekenden Remeha, TDI en installatiebedrijf T&P Technologie een intentieverklaring om zich in te spannen om te komen tot prestatiegarantie.

Daarbij garandeert de warmtepompenfabrikant een optimaal functioneren van de warmtepompen conform de specificaties en betrokken installatiebedrijven zullen met vakbekwame installateurs optimaal ingeregelde warmtepompinstallaties realiseren.


Aandachtspunten tijdens deze pilot zijn of de warmtepompen naar wens functioneren en of de energiebesparingen die ze opleveren stroken met de verwachtingen.
De prestaties zullen daarbij worden gemonitord en waar nodig wordt geoptimaliseerd voor nog betere prestaties.

Verbree: “TDI is betrokken bij dit project en zal ondersteuning bieden waar mogelijk. Wij volgen, waar mogelijk, alle pilots met betrekking tot prestatiegaranties van warmtepompen in Nederland zodat we kennis en data kunnen delen met elkaar.

We hopen dat we de overheid, fabrikanten, installateurs en wetenschap bij elkaar kunnen brengen zodat we gezamenlijk de transitie naar een gezonde en duurzame gebouwde omgeving kunnen versnellen.”


Meer weten over dit artikel , TDI of de werkstromen ? neem contact op via [email protected]