Nieuws

Tien koplopers installatiebranche ondertekenen intentieverklaring

Jan 26, 2023
Door Patrick van Stokhem namens het bestuur


500 duurzame installaties per dag

Hilversum, 26 januari 2023

Tien koplopers in de installatiebranche hebben vandaag de intentieverklaring ‘500 duurzame installaties per dag’ ondertekend. Voor het realiseren van de doelstelling 100.000 duurzame installaties per jaar vanaf 2026 van het kabinet is het belangrijk dat installatiebedrijven gaan samenwerken. Met het ondertekenen van de verklaring geven betrokken partijen aan zich hiervoor in te zetten. Deze ondertekening betekent bovendien de formele start van Stichting Team Duurzaam Installeren (TDI). TDI is een samenwerkingsverband tussen tien installatiebedrijven, die zich gezamenlijk inzetten voor het versnellen van de energietransitie. 

500 duurzame installaties per dag


De ondertekening van de intentieverklaring vond plaats tijdens het evenement 'Partners in energie uitdagingen' van het ministerie van Economische Zaken & Klimaat in Grand Hotel Gooiland in Hilversum.


Richard Verbree, voorzitter van TDI:

‘Het kabinet zet in op versnelling van de energietransitie. Dat betekent dat er de komende jaren nog meer capaciteit gevraagd wordt van de installateur. Door als installatiebedrijven vanuit een concreet plan samen op te trekken, technische en economische uitdagingen te overwinnen en kennis te delen, kunnen zij voor een aanwijsbare versnelling in de installatiebranche zorgen.’


Uitgangspunten intentieverklaring

De ondertekenaars geven met de intentieverklaring aan zich in te zetten binnen 3 jaar het aantal verduurzaamde verwarmingsoplossingen met 500 extra installaties per dag te verhogen. Verduurzamen, energie besparen en kwaliteit zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

De installaties zijn techniek-, concept- en merkonafhankelijk.

De ondertekenaars hebben oog voor energiearmoede.

Halveren van de installatietijd is een van de speerpunten. Standaardiseren zien ze als een kans om de verduurzaming van de woningbouw te versnellen.


‘Door met een select aantal installatiebedrijven samen te werken, kunnen er snel stappen worden gezet’, zegt Richard Verbree.

‘Er lopen al veel initiatieven van individuele installateurs. Deze partijen hebben echter niet de slagkracht als ons grote consortium.

Als TDI kunnen we samen de versnelling van de energietransitie realiseren. Ook ten gunste van de kleine bedrijven.’


Over TDI

Team Duurzaam Installeren (TDI) is een samenwerkingsverband tussen tien koplopers in de installatiebranche, die gezamenlijk als doelstelling hebben het aantal duurzame warmteoplossingen met 500 per dag te verhogen.