Nieuws Werkstromen

Samenwerking installateurs essentieel voor versnellen energietransitie

Oct 13, 2023

Het samenbrengen van de tien grootste toonaangevende installatiebedrijven is volgens Patrick van Stokhem, bestuurslid bij Team Duurzaam Installeren (TDI500) het eerste belangrijke wapenfeit van TDI500. "Voorheen ging het vooral om marktaandeel. Maar nu de urgentie van de energietransitie groeit én minister Jetten aankondigde dat vanaf 2026 een hybride warmtepomp de standaard wordt, werken installatiebedrijven samen”, vertelt hij trots.

Ongeveer een jaar geleden werd het consortium TDI500 opgericht. Het doel: binnen drie jaar het aantal geïnstalleerde (hybride) warmtepompen met 500 extra per dag verhogen. “Als consortium willen we de energietransitie versnellen. De MOOI-subsidie van vijf miljoen euro helpt ons dit waar te maken.” En wil je dit doen, dan is samenwerken een essentieel onderdeel van de doelen. Met deze stap is TDI500 in staat om volgende stappen te zetten.


Slimme praktijkoplossingen


Zo richtte TDI diverse werkgroepen op. “Een ervan bracht monteurs van diverse installatiebedrijven samen. In een sessie hebben we aan de hand van een warmtepomp met hen besproken waar ze in de praktijk regelmatig last van hebben. De monteurs voeren vaak dezelfde handelingen uit en zijn gewend om ter plekke oplossingen te bedenken als er zich wat voordoet”, vertelt Patrick.


Juist door met ze in gesprek te gaan leverde dat nieuwe inzichten op. “Zo bleek bijvoorbeeld dat bij bepaalde varianten aansluitleidingen vaak niet op de juiste plek zitten waardoor de monteurs iets extra moesten buigen of bijsnijden. De monteurs zagen meteen herkenning bij concullega’s van andere installatiebedrijven. Door met ze in gesprek te gaan proberen we informatie uit de hoofden van de monteurs te halen en te stoppen in het proces. Er is de komende tijd steeds meer werk terwijl het aantal monteurs daalt.”


Functionele vraagstukken


"We voeren gesprekken met zo'n veertien fabrikanten. Binnenkort organiseren we een webinar om de functionele vraagstukken te delen. Zo proberen we samen met fabrikanten een efficiënte en kwalitatief hoogstaande installatie te bieden."


Op afstand


Een ander aandachtspunt is of het inregelen van warmtepompen ook efficiënter kan. "Warmtepompen met internetverbinding kunnen mogelijk op afstand worden ingeregeld. We willen na installatie weten hoe goed de warmtepomp functioneert en waar verbeteringen mogelijk zijn. Daarom onderzoeken we onder meer het inrichten van remote asset management."Op afstand inregelen


TDI kijkt ook naar de ecologische voetafdruk. “De gemiddelde installateur is gewend om ’s ochtends zijn systemen en benodigdheden op te halen. Ze liggen allemaal netjes in dozen om schade op de route naar de klant te voorkomen. Maar is dit echt nodig? Door de busjes aan te passen, is misschien een kleinere afvalstroom realiseerbaar? Of kun je door standaardisatie de afvalstroom verkleinen?”


Patrick vervolgt: "De werkgroep die deze problematiek aanpakt heeft inmiddels al een goed idee hoe het beter kan en zal de ideeën nu met fabrikanten bespreken. Niet alleen de installatie an sich is qua ecologische footprint belangrijk, maar de hele leveringsketen moet worden meegenomen. Daar zijn we met z’n allen naartoe aan het bewegen.”


Technologische innovaties


Ook qua technologische innovaties zetten de samenwerkende installateurs flinke stappen. Patrick: “Een werkgroep richt zich op onderzoek naar wat voor techniek we waar kunnen toepassen. Een voorbeeld is dat we bij Breman samen met een aantal fabrikanten een portiekhybride hebben ontwikkeld, dus een warmtepomp voor typische gestapelde jaren zestig woningen waarmee de installatietijd ter plekke aanzienlijk kan worden verkort. Bonarius is een vergelijkbaar product aan het ontwikkelen. Dergelijke oplossingen hebben we samengebracht in TDI waardoor de doorontwikkeling interessant wordt voor alle leden. We delen deze kennis later met de hele sector voor efficiëntere installaties. De installatiesector lijkt misschien niet zo innovatief te zijn, maar, zeker in de grotere bedrijven, gebeurt er heel veel. Die ideeën brengen we samen voor alle leden. Later kunnen we dit verder delen met de sector zodat we allemaal efficiënter worden.”


Naar plug-and-play


Al deze initiatieven hebben een gemeenschappelijk doel: installaties versnellen en vereenvoudigen. "Dit is nodig, want er komt steeds meer werk terwijl het tekort aan vakmensen groeit. Installeren wordt steeds meer plug-and-play. Tijdens het Warmtepompcongres op 15 november discussieert Van Stokhem namens TDI over dit onderwerp. Niet om dé oplossing te presenteren, maar om het snijvlak te bespreken tussen wat nu kan, wat we van toekomstige vakmensen mogen verwachten en wat plug-and-play kan betekenen zonder kwaliteitsverlies.”