Nieuws Werkstromen

Hybride Warmtepomp zoekt woning

Jul 19, 2023

Het aanbod van hybride warmtepompen als uitgangspunt nemen en daar passende woningen bij zoeken.

Dit is wat TDI voorstaat met de contingentenaanpak in samenwerking met TNO.

De installateurs van TDI doen mee in pilots om de aanpak te testen en bij succes verder uit te rollen. Doel is versnellen van de uitrol van hybride warmtepompen en een hogere kwaliteit van de installatie.

Matchmaking

Welke woningen passen het best bij het beschikbare aanbod van hybride warmtepompen?


Het lijkt de omgekeerde wereld. Installateurs zijn gewend te starten bij de woning en zoeken daar een geschikte oplossing bij.

Uit een eigen selectie modellen stellen ze er eentje voor die min of meer past. Iedere woning vraagt dan dus om een stukje engineering.

Soms past het niet helemaal en krijgt een bewoner een suboptimale oplossing. Het vinden van de juiste match tussen woning en (hybride) warmtepomp is kortom nog niet zo eenvoudig.

Een oplossing vinden voor dit vraagstuk is onderdeel van het programma van TDI onder de naam ‘Contingentenaanpak’. TNO is de ontwikkelende partner van deze aanpak die door TDI leden kan worden toegepast.


Contigentenaanpak

TNO ontwikkelt sinds 2 jaar de contingentenaanpak voor verschillende projecten, waaronder dus TDI500 waar de focus op hybride warmtepompen ligt.

De basis is simpel. Kies enkele woningen waarin dezelfde hybride warmtepomp succesvol is toegepast én waarvan je weet dat de match tussen woning en gekozen oplossing goed werkt.


Uit energiemonitoring weet je bijvoorbeeld dat het vermogen goed gekozen is, waardoor de warmtepomp efficiënt kan draaien.

Andere aspecten kunnen zijn dat de fysieke opstelmogelijkheid perfect past, de klant erg tevreden is enzovoorts. Vervolgens pak je die eerder succesvol verduurzaamde woningen en zoek je woningen die daarop lijken.


De kans is dan groot dat in die woningen die specifieke warmtepomp ook goed zal presteren.

Om dit voor elkaar te krijgen heeft TNO een database aangelegd van alle woningen in Nederland en heeft hierin diverse databronnen met eigenschappen van die woningen gecombineerd. In totaal bevat de database ondertussen meer dan 100 kenmerken per woning.

Met behulp van AI wordt vervolgens een match gemaakt tussen de reeds succesvol uitgevoerde installaties en kansrijke andere woningen.


Marco Bakker van TNO:

‘De grootste uitdaging binnen TDI is de transitie van project-denken naar product-denken. Een goede selectie van woningen als basis voor matchmaking is hierbij cruciaal. Een slechte voorselectie, levert nutteloze output.’


Bredere toepassing

TNO zet de aanpak ook in om specifieke groepen woningen te definiëren (contingenten) om daarvoor nieuwe producten te kunnen ontwikkelen.

Op die manier kun je als fabrikant of installateur vooraf beter inschatten of er voldoende vraag zou kunnen zijn voor jouw specifieke oplossing.

De contigentenaanpak staat wat betreft toepassing aan het begin.


Binnen TDI worden op dit moment eerste pilots opgezet om de aanpak te testen.


Meer informatie: [email protected] en een verdere uitleg in deze video