Werkstromen Nieuws

Efficiëntieverbeteringen in het installatieproces, sleutel tot oplossen van arbeidstekort

Jul 06, 2023

In de huidige krappe arbeidsmarkt voor uitvoerend personeel staat het verkorten van de installatietijd centraal als een oplossing voor dit groeiende probleem. Eén van de werkstromen bij TDI laat zien dat het uitvoerend personeel uitstekend in staat is om aan te geven waar deze verkorting mogelijk is.

Pieter van der Hauw en Henry Kasper, die verantwoordelijk zijn voor deze werkstroom, waren verheugd over de openheid en bevlogenheid die zij zien tussen monteurs van verschillende bedrijven.


De ambitie van de werkstroom is om de installatietijd voor hybride warmtepompen te halveren, van ongeveer 32 uur naar 16 uur. Om dit te bereiken, richt de werkstroom zich op drie belangrijke aspecten.

Ten eerste wordt gekeken naar het vereenvoudigen van handelingen en het verminderen van de benodigde kennis.

Ten tweede wordt er gekeken naar procesinnovatie, met name op het gebied van logistiek.

Ten derde wordt technologische innovatie onderzocht, zoals het samenvoegen van losse onderdelen in de fabriek.


De eerste fase van de werkstroom, de 0-meting, is inmiddels afgerond.

Hierbij is een veelvoorkomende casus gebruikt: de installatie van de Remeha Elga Ace 4kW.

Samen met werkvoorbereiders en monteurs is geanalyseerd waar de grootste tijdrovende aspecten in het installatieproces zich bevinden. Vervolgens zijn ideeën ontwikkeld om deze tijd te verkorten.


Er valt nog veel winst te behalen op het gebied van proces en logistiek. Het uitpakken van alle afzonderlijke onderdelen kost bijvoorbeeld veel tijd. Daarnaast kan het aanbieden van onderdelen in een standaard volgorde ook tijdwinst opleveren.


Henry concludeert: "De 0-meting heeft talloze tijdrovende aspecten en versnellers aan het licht gebracht waar we nu mee aan de slag gaan."


De bevindingen uit de 0-meting worden nu gebruikt om veranderingen in het installatieproces te stimuleren en vorm te geven.

In samenwerking met logistieke bedrijven uit de keten organiseert de werkstroom binnenkort een hackathon.

Daarnaast werken ze nauw samen met opleider ROVC, Techniek Nederland en verschillende installatiebedrijven om functiesplitsing verder te onderzoeken.


Ook gaan ze in overleg met fabrikanten over de integratie van onderdelen en logistiek. Gedurende dit verdere uitwerkingsproces blijft de werkstroom actief in contact met het uitvoerend personeel, om hun praktische input te benutten en te testen.


Wilt je meer informatie over dit traject?


Neem dan contact op met Henry via [email protected]